JJY คือใคร


 

บริษัท JJY AUTO PARTS  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 ตอนเเรกก่อขึ้นขึ้นด้วยชื่อ จ.เจริญอะไหล่ยนต์ และมาเปลี่ยน ชื่อมาเป็น JJY AUTO PARTS ภายในปี 2557 บริษัท JJY AUTO PARTS  ก่อตั้งมาแล้วมากกว่า 30 ปี

 


 ในวงการอะไหล่รถกระบะ และอะไหล่ดัมพ์ ”ร้าน เจเจวาย ออโต้เวิร์คส์” เป็นที่รู้จักในวงกว้างที่คร่ำหวอดในวงการอะไหล่มานาน และเป็นร้านอันดับต้นๆของกรุงเทพ ที่ผู้บริโภคเรียกใช้บริการทั่วประเทศ องค์กรเรามีโรงงานผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด สามารถตรวจสอบได้ และองค์กรเรายังมีโรงงานอีกหลายแห่งที่มีคุณภาพการผลิตสูง คอยรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ทั่วประเทศ ปรัชญาของทางร้าน คือ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องของสังคม เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่สูงสุดแก่ลูกค้า

 

ทางองค์กรของเรามีบุคลากรที่มีศักยภาพในการผลิต การตรวจสอบ การบริหารสินค้าให้ได้มาตรฐานทุกครั้ง ก่อนถึงมือผู้บริโภคและเรายังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดยั้ง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจทุกครั้งที่ได้ใช้สินค้าของเรา และทางองค์กรของเราต้องการพัฒนาไปให้ถึงจุดสูงสุดเพราะไม่เพียงแต่จะผลิตและส่งสินค้าให้ทันถึงมือผู้บริโภคภายในประเทศเท่านั้น เรายังต้องการให้สินค้าของเราส่งไกลไปถึงผู้บริโภคทั่วเอเซียในเวลาอันใกล้นี้แน่นอน

 

เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ทาง JJY เลือกใช้เป็นเครื่องจักรมาตรฐาน ได้รับการรับรอง

ผสานกับระบบงาน LEAN เพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ว่า สินค้าทุกชิ้นที่ผ่านการผลิตจาก

โรงงานเรา เป็นสินค้าที่ได้คุณภาพเกินราคา