เกร็ดความรู้สินค้า JJY

     

      ข้อต่อโช๊ค และ แกนข้อต่อโช๊ค มีคุณสมบัติในการเพิ่มความสูงของรถกระบะคู่ใจของคุณลูกค้าครับ ลักษณะของ ข้อต่อโช๊ค ของเรานั้น มีลักษณะด้านหนึ่งเป็นหูร้อยยางอีกด้านจะเป็นเเกนน็อต

      แกนข้อต่อโช๊ค ของเรานั้นหากมองเผินๆจะเหมือนน็อตเกลียวยาวแต่เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบแล้ว แกนข้อต่อโช๊คด้านหนึ่ง จะมีรูซึ่งมีเกลียวน็อตด้านใน เพื่อขันต่อกับปลายโช๊คอัพด้านที่เป็นเดือย ดังนั้น ความสูงของโช๊คที่เพิ่มขึ้น จะเท่ากับความสูงของ แกนข้อต่อโช๊ค ด้านที่เป้นเกลียวน็อตยาว โดยทั่วไปจะมีขนาด 1 - 3 นิ้ว

 

 

อุตสาหกรรม อะไหล่รถยนต์ในประเทศไทย มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ผู้ใช้รถบางท่านเกิดความไม่เข้าใจเวลาคุยกับช่างฯ เพราะศัพท์ของช่างฯและอู่รถยนต์เรียกไม่เหมือนกัน


>>อะไหล่แท้

 

1. อะไหล่แท้ หมายถึง อะไหล่ที่จัดจำหน่ายภายใต้ยี่ห้อรถยนต์นั้น โลโก้และสัญลักษณ์ต่างๆของสินค้า จะใช้ยี่ห้อเดียวกับยี่ห้อรถยนต์นั้นๆ ชนิดของอะไหล่แท้ มีหลายแบบ เช่น
2. อะไหล่แท้ห้าง คือ อะไหล่แท้ยี่ห้อเดียวกับรถยนต์ จะใช้ยี่ห้อเดียวกับ ยี่ห้อรถยนต์นั้นๆ
3. อะไหล่แท้ญี่ปุ่น คือ อะไหล่ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น จะใช้ยี่ห้อ เดียวกับยี่ห้อรถยนต์นั้นๆ
4. อะไหล่แท้เกรดหนึ่ง คือ อะไหล่คุณภาพในระดับเดียวกับอะไหล่ ติดรถยนต์จากโรงงานประกอบจะใช้ยี่ห้อเดียวกับยี่ห้อรถยนต์นั้นๆ
5. อะไหล่แท้เกรดรอง คือ อะไหล่ที่มีคุณภาพรองจากอะไหล่แท้ เกรด หนึ่งและมีราคาที่ถูกกว่า จะใช้ยี่ห้อเดียวกับยี่ห้อรถยนต์นั้นๆ
6. อะไหล่ แท้รับรอง คือ อะไหล่ที่บริษัทรถยนต์ให้การรับรองว่ามีคุณภาพเดียวกับอะไหล่แท้ห้างแต่มีราคาถูกกว่า ยี่ห้อของอะไหล่ ประเภทจะใช้ยี่ห้อของบริษัทผู้ผลิตอะไหล่

>>อะไหล่เทียม

> อะไหล่เทียม หมายถึง อะไหล่ที่ใช้ทดแทนกันได้กับอะไหล่แท้ติดรถยนต์มีคุณภาพระดับเดียวกับอะไหล่ แท้ บางชนิดมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่เหนือกว่าอะไหล่แท้ บางชนิดอาจมีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าอะไหล่แท้ อะไหล่ประเภทนี้จะใช้ยี่ห้อของผู้ผลิตอะไหล่ หรือยี่ห้อของผู้จัดจำหน่าย เช่น ผ้าเบรกที่ผลิตจากบริษัท อาเคโบโนเบรกอินดัสทรีย์ เมื่อผลิตและส่งให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ ผ้าเบรกนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นอะไหล่แท้ OEM หากบริษัท ผลิตรถยนต์นำไปใช้เพื่อบริการแก่ลูกค้า ผ้าเบรกนั้นจะถูกเรียกว่าอะไหล่แท้ห้าง ในขณะเดียวกัน ผ้าเบรกจากบริษัท อาเคโบโนเบรกอินดัสทรีย์ที่นำออกจำหน่ายในตลาดค้าปลีกหรืออู่รถยนต์ต่างๆ ช่างฯ อาจเรียกเพียงชื่อยี่ห้อหรือบางทีอาจเรียกว่า อะไหล่เทียม

>>อะไหล่ปลอม


> อะไหล่ปลอม หมายถืง อะไหล่ที่ผลิตเลียนแบบอะไหล่แท้ หรืออะไหล่เทียมโดยส่วนใหญ่จะผลิตโดยใช้ยี่ห้อรถยนต์ หรือบริษัทผลิตอะไหล่ที่มีชื่อเสียงคุณสมบัติและลักษณะต่างๆ ของอะไหล่ปลอม เหมือนกันทุกประการเมื่อมองด้วยตาเปล่า แต่คุณสมบัติจะเปลี่ยนไปทันทีเมื่อมีการนำไปใช้งาน

>อะไหล่ปลอมนั้น ส่วนใหญ่ผลิตภายในประเทศ ตามอาคารพาณิชย์ต่างๆผู้ผลิตอะไหล่ปลอมอาจจะผลิตทั้งอะไหล่ปลอมและอะไหล่ ยี่ห้อของตนเองออกจำหน่ายในตลาด ซึ่งสร้างความเสียหายให้ทั้งผู้ใช้รถ และทำลายชื่อเสียง ยี่ห้อของผู้ผลิตอะไหล่

> สำหรับอุตสาหกรรมอะไหล่ปลอมในประเทศไทย มีการทำเป็นขบวนการและมีระบบเครือข่ายทั่วประเทศ มีศักยภาพในการปลอมแปลงสูง มีความสามารถและความชำนาญในการหลบเลี่ยงภาษีและกฏหมายเป็นอย่างดี

> ผู้ใช้รถควรใส่ใจในเรื่องอะไหล่เที่ยมอะไหล่ปลอม อย่าเสี่ยงในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่คุณไม่แน่ใจในคุณภาพหรือผู้ผลิต เพราะอะไหล่ปลอมบางชนิด หากเสียก็อาจจะหาเปลี่ยนใหม่ได้ แต่ถ้าหากเป็นอะไหล่ปลอมบางชนิดทั้งผู้ใช้รถและรถอาจจะไม่มีโอกาสได้เปลี่ยน อะไหล่นั้นเลย

 

 

ที่มา http://www.daiwaasia.co.th